[Слух] Windows Phone Tango – с нови медия контроли и папки на Start екрана

    Появиха се слухове относно Tango. Tango е версия на Windows Phone, която предстои да излезе. Според слуховете, в Tango ще бъдат направени две интересни промени в Windows Phone 7. В Mango версията на Windows Phone размерът на медия контролите беше увеличен. В Tango версията техният размер отново ще бъде намален.

    Втората промяна е, че Microsoft ще позволи на потребителите да създават папки на Start екрана. Вероятно tile-чето, което се използва от конкретна папка, ще показва информация за всички неща, които се съдържат в съответната папка.