Пазарът на смартфони през Q2 2020

За никой не би трябвало да е изненада, че продажбите на смартфони бележат спад през Q2 2020 година, спрямо Q2 2019 година. Причините са естественият спад на търсенете на смартфони, заради насищането на пазара и разбира се – COVID-19. Казано в цифри – през Q2 2020 са продадени с около 20.4% по-малко смартфони, отколкото през Q1 2019 (370.3 милиона броя за Q2 2019, 294.7 милиона за Q2 2020). Информацията е от Gartner.

Челната тройка:

  • Samsung – 18.6% пазарен дял (спад; от 75.1 милиона за Q2 2019, на 54.7 милиона за Q2 2020)
  • Huawei – 18.4% пазарен дял (лек спад; от 58 милиона за Q2 2019, на 54.1 милиона за Q2 2020)
  • Apple – 13.0% пазарен дял (много лек спад; от 38.5 милиона за Q2 2019, на 38.3 милиона за Q2 2020)

Следващите позиции са за Xiaomi (8.9% пазарен дял) и Oppo (8.0% пазарен дял).

Съдейки по таблицата, най-големи загуби при продажбите на смартфони са преживели Samsung (-27.1% спад в продажбите) и най-малко Apple (-0.4% спад в продажбите).