УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Ще ви помолим да прегледате следните клаузи и условия, касаещи употребата на този уеб сайт. За да имате достъп до сайта, използвате или сваляте материали от него, вие трябва де се съгласите да следвате тези клаузи и условия.

АВТОРСКО ПРАВО:

Уеб сайтът www.359gsm.com е собственост на Николай Великов. Някои наименования на организации и продукти в www.359gsm.com може да бъдат търговски марки или регистрирани търговски марки на отделни компании и са коректно признати.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТ САЙТА?

Можете да сваляте, преглеждате, копирате и принтирате документи и изображенията в тези документи (по долу упоменати като „Документите”) от www.359gsm.com при следните условия:
– Документите могат да се използват единствено и само за персонални, информационни, нетърговски цели;
– Документите не трябва да се модифицират или изменят по-какъвто и да е начин. Освен ясно упоменатите по-горе начини, вие не трябва да използвате, сваляте, качвате, копирате, принтирате, излагате, възпроизвеждате, публикувате, лицензирате, поствате, препращате или да дистрибутирате каквато и да е информация от този сайт – в цялост или на части – без предварително позволение на собственика.

 

ЛИНКОВЕ КЪМ ТРЕТИ САЙТОВЕ:

www.359gsm.com може да съдържа хипервръзки към уеб сайтове контролирани от различни организации, без да носи отговорност и няма отношение към съдържанието или употребата на тези уеб сайтове.

ГАРАНЦИИ И ПРАВА

ИНФОРМАЦИЯТА, СОФТУЕРЪТ, ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕ, КОИТО СЕ СЪДЪРЖАТ В www.359gsm.com МОГАТ ДА БЪДАТ ОСТАРЕЛИ ИЛИ ДА ВКЛЮЧВАТ ПРОПУСКИ, НЕТОЧНОСТИ ИЛИ ДРУГИ ГРЕШКИ.

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ:

Вие се съгласявате да гарантирате и да не държите отговорни служителите на www.359gsm.com, за всякакви претенции или изисквания, включващи такси за адвокати, направени от трети страни дължащи се на или възникващи от вашата употреба на бордовете за съобщения на сайта на www.359gsm.com.

Специални оферти

Последни ревюта