[PR] Samsung представи стратегията си за устойчиво и екосъобразно развитие на мобилните си устройства: Galaxy за планетата

Samsung Electronics Co., Ltd. представи днес своята стратегия за устойчиво развитие на дивизия „Мобилни устройства“ – Galaxy за планетата. Създадена въз основа на мащабността на компанията, постоянно раждащите се иновации и в духа на отворените партньорски взаимоотношения, тя ще води до осезаеми промени в дейността, за да предотврати въздействие върху климата. Samsung постанови първоначален набор от цели, които трябва да бъдат постигнати до 2025 г. и които ще намалят отпечатъка върху околната среда и изразходването на природни ресурси в целия цикъл – от производството до изхвърлянето на Galaxy устройствата.

„Ние вярваме, че всеки има роля в осигуряването на иновативни решения, касаещи нашето бъдеще и съдбата на нашата планета. Samsung е наясно, че усилията, които компанията полага, трябва да отговарят на мащаба, авторитета и влиянието на цялата Galaxy екосистема по света“, заяви TM Roh, президент на Samsung Electronics Co. и директор на дивизия „Мобилни комуникации“. “Galaxy за планетата” е важна стъпка по пътя ни към създаването на по-устойчив свят. И ние ще осъществим поставените цели посредством отворените партньорства и прозрачнaта комуникация, които са в основата на всичко, което правим.“

Намаляване на въздействието върху околната среда до 2025 г.

Samsung счита, че интегрирането на устойчиви практики във всеки един етап от производствения процес е от решаващо значение за ограничването на въздействието върху околната среда и изграждането на по-добро бъдеще както за нас, така и за следващите поколения. Компанията ще работи да постигне всички стратегически цели до 2025 г., а след това ще разшири обхвата им в отговор на нови предизвикателства, които ще се появят през следващите години.

• Включване на рециклирани материали в производството на всички нови мобилни устройства до 2025 г.

За да насърчи кръговата икономика, Samsung инвестира в нови екологично съобразни материали за създаването на своите продукти. Във връзка с това, Samsung ще използва различни рециклирани материали в своите нови продукти, имайки предвид тяхната здравина, естетика и издръжливост.

• Отстраняване на пластмасата в опаковките на мобилните устройства до 2025 г.

Samsung се стреми да отстрани изцяло пластмасите за еднократна употреба от опаковките на продуктите до 2025 г. Това ще се случи, като се ограничат до минимум, премахнат или заменят ресурси и материали, които са ненужни или не подлежат на рециклиране, в опаковките на устройствата и се използват нови екологични решения.

• Намаляване на консумацията на енергия на всички зарядни устройства за смартфони в режим на готовност до под 0.005W до 2025 г.

Samsung поставя на преден план технологиите, които увеличават енергийната ефективност и намаляват консумацията на енергия. Компанията успешно намали консумацията на енергия в режим на готовност на всички зарядни устройства до 0.02W, което е сред най-добрите подобни показатели в индустрията. За да надгради този напредък, Samsung ще работи върху постигането на нулев енергиен разход на зарядните в режим на готовност, като цели постигането на консумация под 0.005W до 2025 г.

• Нулеви отпадъци до 2025 г.

Samsung свежда до минимум отпадъците, генерирани при производството на мобилни устройства, с ангажимент да стигнат до нула до 2025 г. Друга посока на Samsung е намаляването на електронните отпадъци в глобален мащаб чрез оптимизиране жизнения цикъл на продуктите, подобряване на производствените процеси и чрез инициативи като Galaxy Upcycling, както и Certified Re-Newed и Trade-In програми.

Продължаване на традициите за открита комуникация и готовност за нови партньорства

Samsung ще продължи да открива нови начини за справяне с климатичната криза и да увеличава ролята си в ускоряване процеса за постигане на целите за устойчиво развитие. Компанията гарантира прозрачното отчитане на напредъка и ще работи съвместно с колеги от индустрията и партньори по пътя си като устойчива компания.

„Samsung се ангажира да създава решения, които да осигурят по-добро бъдеще за всички нас и нашата планета. Ние, обаче, сме наясно, че не можем да осъществим това сами и че това, с което сме се захванали, е колективна борба, а не е състезание!“, споделя Стефани Чой, старши вицепрезидент и ръководител на маркетинг отдела на дивизия „Мобилни устройства“ в Samsung Electronics Co. „Стремим се към сътрудничество във всичко, което правим, а стратегическите ни партньорства в различните индустрии и пазари позволяват да постигнем по-добър резултат и отзвук по целия свят и така едно по-добро и устойчиво бъдеще.“

Продуктите на Samsung са проектирани така, че да сведат до минимум въздействието върху околната среда през целия им жизнен цикъл, включително енергоефективни полупроводникови чипове, рециклируеми опаковки, енергоспестяващи технологии и възможност за осъвременяване на стари устройства. За да видите напредъка на Samsung като устойчива компания, разгледайте Доклада за устойчивост за 2021 г.