[PR] Xiaomi с фокус върху защитата на личните данни през юни

-16.925857961177826,0.5021718516945839,52.94349193572998,-2.200775034725666,5.682643875479698,44.53610181808472,-24.15754199028015,30.639109015464783,14.229369163513184,-1.5361057594418526,7.569093257188797,8.287874609231949,0.7531650830060244,-16.374702751636505,-1.3170057907700539,-4.335310950409621,13.27655017375946,-0.15279112849384546,-1.4146710745990276,0.16330124344676733,0.11923261918127537,-4.335310950409621,0.11867682915180922

Xiaomi бележи края на Месеца на осведоменост за сигурността и поверителността на данните. Активностите се проведоха в научно-технологичния ѝ парк, където компанията очерта практиките си за информационна сигурност и защита на поверителността пред своите служители, мениджъри и експерти в сектора и обществеността. Xiaomi разпространи и Бели книги за сигурност и поверителност, както и доклад за прозрачност и сигурност на данните.

За втора поредна година Xiaomi провежда Месецът на осведоменост за сигурността и поверителността на данните. Тазгодишното издание беше под мотото “Сигурността е наша споделена отговорност. Винаги мисли, преди да действаш.” По този начин Xiaomi показа решителност да следва водещите в сферата стандарти и да засили ангажимента си относно прозрачността.

Cui Baoqiu, вицепрезидент и председател на Комитета по сигурност и поверителност на Xiaomi, заяви: “Като водещ производител на Android смартфони, ние носим голяма отговорност. Наш ангажимент е да уведомим потребителите как се събира, използва и защитава личната им информация. Горди сме да кажем, че Xiaomi спазва световните стандарти за сигурност, поверителност и прозрачност.”

-49.44182634353638,0.8231794089078903,36.51646077632904,-1.4879708178341389,3.1524181365966797,26.395025849342346,-54.17393445968628,7.249776273965836,20.516027510166168,2.118794061243534,11.184392124414444,7.955031096935272,-0.3193488344550133,-16.177618503570557,-8.854272961616516,-0.40326896851183847,14.172656834125519,-0.7507127244025469,1.0980228893458843,0.024244774249382317,-0.020667066564783454,-0.40326896851183847,-0.12428867630660534

Защитата на потребителските данни и поверителността винаги са били приоритет на компанията. През 2014 г. тя създаде своя Комитет по сигурност и поверителност. През 2016 г. Xiaomi стана първата китайска компания, която получи сертификат от TrustArc. След това прие Общия регламент за защита на данните (GDPR) на ЕС през2018 г. През 2019 г. практиките за сигурност и поверителност на Xiaomi бяха сертифицирани по ISO/IEC 27001 и ISO/IEC 27018. Компанията публикува и първата си версия на защита на операционната система MIUI и Бяла книга за поверителност.

Служителите и участниците в тазгодишната програма получиха информация по всички тези теми. Така например, те научиха как да защитят личните си данни чрез интерактивна изложба. Представители на Академията за сигурност на Xiaomi проведоха обучения на служителите по разнообразни теми, сред които: „Как да защитим поверителността при разработване на продукти“, „Проучване и развитие на безопасността“ и „Контрол на бизнес риска“ и др. Чрез Състезанието CTF хиляди инженери успяха да влязат в ролята на „хакери“ и да се надпреварват по кодиране и решаване на казуси за поверителност. Компанията покани и сертифицирани инструктори от Международната асоциация на професионалистите в областта на поверителността на данните (IAPP), за да проведат обучение на служителите.

В допълнение, Xiaomi проведе IoT панел за сигурност и панел за защита на поверителността с експерти от сектора. Сред участниците бяха Маргарет Хонда, мениджър Глобални проучвания в IAPP, Брад Рий, главен технологичен директор в ioXt, Дейвид Мъд, директор Глобално дигитално сертифициране на продукти в BSI, Скот Робъртс, директор Сигурност за Android в Google, Ричард Уотсън, главен партньор за Азиатско-тихоокеанския регион по Управление на риска в киберсигурността в EY, и Пол Брейтбарт, директор Глобална политика и стратегия за ЕС в TrustArc.

Според Ричард Уотсън от EY потребителите очакват техните данни да се събират и съхраняват по сигурен начин. Най-важните фактори при споделяне на лични данни с организацията са: сигурни процеси по събиране и съхранение (63%), контрол върху споделените данни (57%) и доверие (51%). Пол Брейтбарт, който съветва организациите за международен обмен на потребителски данни, коментира колко е важно износителите на данни да осигурят еквивалентно ниво на защита, като се придържат към международното законодателство и предприемат други неоходими действия.

През юни бяха издадени и два важни документа относно поверителността: Бялата книга за поверителността на MIUI и Бялата книга за поверителността на Xiaomi loT. Те обобщават политиките и практиките на компанията за поверителност и обясняват какъв вид потребителски данни се събират, как се използват и защитават. Освен това документите илюстрират политиката за поверителност на всяко приложение, което идва с MIUI, и всички често използвани loT продукти.

Тези документи могат да бъдат намерени в центъра за сигурност на Xiaomi – линк. Там е публикуван и Докладът за прозрачност 2020, който описва подробно исканията на правителства и правоприлагащи органи за предоставяне на данни, както и как Xiaomi е отговорил на тях.

Прозрачността, отчетността, потребителският контрол, сигурността и привеждането в съответствие са принципите за защита на поверителността на Xiaomi. Компанията спазва местните закони на всички пазари, на които оперира. Тя никога няма да престане да произвежда безопасни и надеждни продукти по целия свят, за да помогне на всички да се радват на по-добър живот чрез иновативни технологии.