Apple принуждава VoIP приложенията да бъдат пренаписани, за да осигурят защита на потребителите

Промяна в iOS 13 ограничава какво да правят приложенията при работа във фонов режим. Това на практика, ще наложи пренаписване на Facebook Messenger, WhatsApp и други, които предлагат гласови повиквания (чрез cultofmac).

Налагането на промените, вероятно няма да се хареса на разработчиците на приложения. За потребителите обаче, това е добра новина. Ефектите са два – чще се увеличи живота на батерията и производителността на всички iOS устройства.

Как е в момента?

Използвайки извинението, че смартфоните на потребителите “трябва винаги на са готови да получават гласови повиквания”, VoIP приложенията постоянно работят във фонов режим. Бидейки заредени на заден план, те се и стартират по-бързо. Проблемът е, че по този начин – те могат да “подслушват” друг, инсталиран на смартфона софтуер.

Не пропускай:  iOS 14 ще работи на всички смартфони с iOS 13?

Разбира се, всяка от компаниите разработващи приложения с VoIP функция, твърдят че няма “подслушване”. Вероятно това е самата истина, но кой би могъл да знае истината…

Дори да не “подслушват”, постоянно работещите във фонов режим приложения заемат RAM памет, която би могла да е по-нужна други приложения. Освен това, използването на RAM означава и изразходване на енергия.

Как ще бъде?

Промяната в iOS 13 ще огрании VoIP приложенията и ще донесе нови VoIP известия, които премахват необходимостта на WhatsApp, Facebook Messenger и други, да работят във фонов режим. Въпросните нови известия, просто ще сигнализират, когато има входящи повикване.

Разработичиците на VoIP приложения, ще трябва да се съобразят с новите изисквания от Apple, до края на месец април, 2020 година.