[PR] Режим на допускане в магазините на Теленор, намиращи се в молове

telenor-logo

Във връзка с мерките, обявени със Заповед РД-01-856/ 19.10.2021г. на Министерство на здравеопазването, режимът на допускане в магазините на Теленор в обекти тип мол в страната, ще бъде организиран по следния начин, считано от 25 октомври 2021 година.

Клиентите могат и трябва да бъдат допускани в магазините на Теленор, намиращи се в обекти от тип мол, без никакви ограничения – без зелен сертификат и без тест. Моловете трябва да осигурят „зелени коридори“ или да им позволят да влизат при предупреждение за санкция, ако посещават и други търговски обекти в мола;

Служителите в магазините на Теленор, които се намират в обекти тип мол, ще бъдат допускани на работните си места само със зелен сертификат или при представяне на отрицателен резултат от антигенен тест;

Останалите противоепидемични мерки, които Теленор стриктно спазва във всички свои обекти в страната, остават както следва: ползването на маски за клиентите и служителите е задължително, а за служителите продължава да бъде задължително и носенето и ползването на лични предпазни средства – маски, ръкавици и прегради.

Теленор България следи и осигурява дистанция от 8 кв.м. за един човек и недопускането на струпване на хора в своите обекти, както и щателна дезинфекция на повърхностите в магазините и осигуряване на дезинфектанти за клиентите при входовете им.

Теленор България е социално отговорна компания, която цени здравето и живота на своите служители и клиенти и предприема всички необходими мерки, за да ги защити. Молим своите клиенти за разбиране и спазване на правилата и законите, които защитават здравето и сигурността на всички ни.