[PR] Samsung Electronics обяви приходите си за последното тримесечие на 2017 г.

  samsung

  Samsung Electronics Co., Ltd. обяви приходите си за последното тримесечие на 2017 г.

  • Консолидирани продажби: приблизително 66 трилиона корейска вона
  • Консолидирана оперативна печалба: приблизително 15.1 трилиона корейски вона

  Тези стойности са изчислени въз основа на приетите от Корея международни стандарти за финансово отчитане (K-IFRS), които не позволяват приходите да се изчисляват в диапазон. В съответствие с тези правила, данните за консолидираните продажби и консолидираната оперативна печалба представляват средна стойност на следните приходи:

  • Продажби:  65 ~ 67 трилиона корейски вона
  • Оперативна печалба: 15.0 ~ 15.2 трилиона корейски вона

  За финансовата 2017 г. компанията отчита консолидирани годишни продажби от приблизително 239,60 трилиона корейски вона и консолидирана оперативна печалба от около 53,60 трилиона корейски вона, като стойностите отново са изчислени на база K-IFRS.

  Не пропускай:  Изтекоха рендъри на Galaxy S10 Plus. Ето как би могъл да изглежда новият, най-добър Samsung

  Консолидирани данни за 3-то тримесечие на 2017, 4-то тримесечие на 2016 и годишни данни за 2016, базирани на K-IFRS са: